Közvetlen Kapcsolat Istennel

belső fény és hang meditációval

Ching Hai Legfelsőbb Mester Au Lac-ban (Vietnam) született. Az édesapja nagyon híres természetgyógyász volt. Kedvelte a világirodalmat és különösen érdekelte a filozófia. A kedvencei közé tartoztak Lao Tzu és Chuang Tzu írásai, ezek már gyermekkorában rendelkezésére álltak. Még mielőtt iskolába íratták volna, ő már elolvasta ezeket és más keleti és nyugati filozófia műveit.

Nem mindennapi gyermek volt. Gyakran találták filozófiai művek társaságában, miközben a többi gyermek a házi feladatát készítette vagy játszott. Ez nyugtalanította édesapját, aki megkérdezte, hogy érti-e ezeket a műveket. Ő így felelt: Édesapám, ha nem érteném, nem érdeklődnék irántuk. Bár az aggodalma megmaradt, az édesapa elnézte a kislány szokatlan érdeklődését, mert folyamatosan kitűnő teljesítményt nyújtott az iskolában.

Noha szülei katolikusok voltak, nyitottak voltak a buddhizmus tanai iránt. Nagyanyja - akivel a Mester nagyon szeretett együtt lenni - buddhista volt, s megtanította unokáját a szent szövegekre és imádkozásra. Ilyen háttérrel kellő nyitottságra tett szert a vallással kapcsolatban. Reggel katolikus templomba látogathatott, délután buddhista pagodába és előadást hallhatott a szent tanításról. Mindezek következtében sok kérdés fogalmazódott meg benne: "Honnan jöttünk? Mi a halál utáni élet? Miért különböznek annyira az emberek?"

A háború alatt orvos és ápolónő hiány volt a városban, ahol élt, ezért a Mester segített a kórházban iskola után. Megmosta a betegeket, kiürítette az ágytálakat és erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy enyhítse a szenvedést. A különböző országokban élő barátai gyakran nevezték őt "élő Buddhá"-nak vagy "tréfás szent"-nek a humorérzékéért és a mindenkire kiterjedő kedvességéért.

Mindig volt egy nyugalmas hely nála az állatok számára, és gyakran lehetett hallani arról, hogy hazavitt egy sérült állatot, gondoskodott róla, majd szabadon engedte. Ha meglátott egy lemészárolt állatot, sírva fakadt, és azt kívánta, hogy bárcsak megakadályozhatná a szenvedést a világon. Egész életében vegetáriánus volt, és mindig elutasította a gyilkolást.

Amikor gyermek volt, egy csillagjós azt mondta, hogy ő egy rendkívüli és nagyon intelligens ember, aki magasabb rendű személyiséggel és erkölccsel rendelkezik. Megjósolták, hogy ha nem megy férjhez, lemondó és megvilágosult lesz, ám ha férjhez megy, akkor egy boldog kapcsolata és egy csodálatra méltó férje lesz. Ezt a jóslatot többször megismételték későbbi életében. (Még különböző országokban is!)

Amikor elhagyta az otthonát, hogy a Himalájába vonuljon, az édesanyja elment egy Quan Yin pagodába, hogy tanácsot kérjen. Egy olyan pagodát választott, amelyről azt beszélték, hogy az Avalokitesvara Bodhisattva válaszol az őszinte hívek kérdéseire. Azt a választ kapta, hogy: A Mester egy nagyon kivételes és nemes gyermek, egy az egymilliárdból. Quan Yin küldötteként jött a világra, hogy érző teremtményeket mentsen meg a szenvedéstől.

Egy ideig Németországban dolgozott fordítóként a Vöröskeresztnél, és önkéntesként hosszú órákat dolgozott az au lac-i menekültekkel foglalkozó hivatalban, a saját egészségének és kényelmének rovására. A Vöröskeresztnél végzett munka során kapcsolatba került sok országból érkező menekülttel. Háborúk és természeti katasztrófák okozta szenvedést és zűrzavart látott szakadatlanul. Rengeteget szenvedett miközben azt kutatta, hogyan enyhíthetné a fájdalmat, amellyel folyton szembe találta magát, és rádöbbent, hogy egy ember képtelen megállítani az emberiség szenvedését. Ez még erősebben hajtotta a megvilágosodás felé, amint ráébredt arra, hogy csak ez tud enyhíteni az emberiség fájdalmán. Ezért, miközben Európában élt, komolyan folytatta a meditációt. Új tanárokat keresett, elolvasott mindent, amit csak tudott és sok módszert kipróbált. Azonban gyakran érezte, hogy az nem működik és, hogy nem élte meg azt a jelenséget, amelyről az írások szólnak, nem jutott el a megvilágosodás állapotába. Ez rendkívüli csalódás volt a számára.

Kivételes módon képes volt átlátni az összes vallást. Tanulmányozta és tanítja Jézus, Buddha, Lao Tzu és mások szavait. Folyamatosan rámutat a nagy tanítások közti hasonlóságra, az ő szemén keresztül megláthatjuk, hogy az összes nagy mester ugyanazt az Igazságot hirdette. Gyakran megmagyarázza, hogyan keletkeznek különböző vallásos nézetek az idők során, különböző országokban élő, különböző emberek, különböző véleményéből, és megértéséből.

Németországban boldog házasságot kötött egy német tudóssal. Férje két területen szerzett doktorátust. Kedves, figyelmes és támogatást nyújtó férj volt. Vegetáriánus lett, elkísérte a feleségét a zarándokútjaira és nagymértékben támogatta a jótékonykodás területén kifejtett munkáját. Jóllehet, Ching Hai Legfelsőbb Mester úgy érezte, hogy fel kell bontania a házasságát, hogy követhesse lelki céljait. Hosszan beszélgettek erről a férjével és az elvállás annak egyetértésével történt. Ez különösen nehéz döntés volt mindkettőjük számára, de nagyon erősen érezte, hogy ez volt a helyes döntés a számára és szüksége volt erre, hogy folytassa a megvilágosodás útját.

Különválásuk után, azt a tökéletes módszert kereste, amely képes hozzásegíteni az egyént a felszabaduláshoz egy életen belül. Viszont egyik tanára sem ismerte ezt. Utazgatott, keresett, kutatott mindenhol, és végül sok év után rátalált egy Himalájai Mesterre, aki beavatta őt a Quan Yin Módszerbe, Isteni Erőátadásban részesítette, amit olyan sok év óta keresett. Egy idő elteltével a Quan Yin Módszer által teljesen megvilágosodott, majd folytatta a gyakorlást és megértésének tökéletesítését. Egy ideig visszavonultságban maradt a Himalájában folytatva napi gyakorlását.

Végül Formosába (Taiwan) utazott. Egy este, meditálás közben egy csoport ember kopogott a kis formosai pagoda mögötti szoba ajtaján, miközben tombolt a tájfun és zuhogott az eső. Amikor a Mester megkérdezte, hogy miért jöttek, ők így válaszoltak: A Könyörületesség Istennője válaszolt az imáinkra és rólad beszélt nekünk és azt mondta, hogy Te vagy a nagy Mester, és hogy hozzád imádkozzunk a megszabadulást adó módszerért. A Mester megpróbálta elküldeni őket, de ők nem akartak elmenni. Végül a Mestert megérintette az őszinteségük és az odaadásuk és beleegyezett, hogy beavatja őket, miután beleegyezésüket adták, hogy a tisztuláshoz előírt néhány hónap során a vegetáriánus diétához ragaszkodnak.

Félénk természetű lévén, Ching Hai Legfelsőbb Mester nem keresett magának tanítványokat. Tulajdonképpen elfutott azok elől, akik keresték Őt. Ez Indiában, Németországban, Formosában és az Egyesült Államokban történt ahol igénytelen életet élt egy kis pagodában. Amikor harmadszor is "felfedezték" Formosában, rádöbbent, hogy nem szabad elfutnia az előtte heverő elkerülhetetlen feladat elől. Az Igazságról szóló üzenetét elkezdte megosztani mindazokkal akik hallani akarták, és komoly szándékú hallgatóit beavatta a Quan Yin Módszerbe.

Munkájának híre szájról szájra terjedt az első kicsiny formosai csoporttól, sok százezer emberhez. A Mester legtöbb beavatottja Formosában van, mivel itt tartózkodott a leghosszabb ideig. A legutóbbi években Ázsiában, az Egyesült Államokban, Latin Amerikában, Ausztráliában, Kanadában, Mexikóban, és Európában járt és tanított. Különböző társadalmi osztályból származó és különböző vallási háttérrel rendelkező emberek tettek nagy előrelépést lelki életükben az Ő segítségével. Hálás barátokat és tanítványokat találunk az egész világon, készen arra, hogy segítsenek másoknak abban, hogy tanuljanak szeretett Mesterüktől.

Azonfelül, hogy spirituális tanításai és a beavatások által számtalan embernek nyújtott segítséget, Ching Hai Legfelsőbb Mester végtelen energiáját arra használja fel, hogy támogassa a szenvedőket és nélkülözőket. Az utóbbi években emberbaráti törekvései milliók szívét és életét érintették meg az egész világon. A Mester nem tesz különbséget a szenvedés között, akár lelki tudatlanság, akár anyagi ínség, akár más körülmények okozzák. Ahol szenvedést lát, ott segít.

   

Következzék néhány példa Ching Hai Legfelsőbb Mester elmúlt években folytatott humanitárius tevékenységéről: segítséget nyújtott a hajléktalanoknak az Egyesült Államok és más országok területén; a délkaliforniai tűzvész áldozatainak; az árvíz pusztított területek áldozatainak az Egyesült Államok középnyugati részén, Kína középső és keleti tartományaiban, Malaysiában, Au Lacban, Hollandiában, Belgiumban és Franciaországban; megsegítette a hátrányos helyzetű idős embereket Brazíliában; a Pinatubo vulkán kitörése következtében hontalanná vált fülöp-szigetieket; a Thaiföld északi részének katasztrófa sújtotta áldozatait; Formosa és Szingapúr ínséget szenvedő családjait, Molokai és a Hawaii-szigeteken élő leprásokat; támogatott lelki közösségeket Indiában, Németországban és Ugandában; szellemi fogyatékos gyerekeket nevelő családokat Hawaii-n: a Los Angeles-i és japán földrengés áldozatait; amerikai veteránokat; au lac-i árvákat; az AIDS és rák ellenszerét kutató orvosi intézményeket az USA-ban és sok-sok más országban, és az Ő munkája folytatódik... Nem szabad megfeledkeznünk Ching Hai Legfelsőbb Mesternek az au lac-i menekültek érdekében tett szüntelen és fáradhatatlan erőfeszítéseiről, úgy a menekülttáborok kapuin belül, mind kívül.

 

Bár sohasem hajszolta az elismerést, nagyra értékelik a világ minden részén és emberbaráti tevékenységéért többször kitüntették kormányhivatalok. Többek között 1993. október 25-ét Honolulu polgármestere "A Ching Hai Legfelsőbb Mester Napjának" nyilvánította. Hasonló megtiszteltetés érte 1994. február 22-én Illinois, Iowa, Wisconsin, Kansas, Missouri és Minnesota államokban. Megkapta a "Világ Békedíj"-at Honoluluban, s 1994. február 22-én egy Chicagóban rendezett ünnepség során a "Világ Spirituális Vezetője Díj"-at vehette át. Az esemény alkalmából a világ minden tájáról érkeztek gratuláló táviratok magas rangú kormányhivatalnokoktól, köztük Clinton, Bush és Reagen amerikai elnököktől is. Megkapta az "Amerika tiszteletbeli állampolgára" címet is.

   

Egy ideig Ching Hai Legfelsőbb Mester az általa tapasztalt belső szépség művészi kifejezésének szentelte magát. Kreatív munkái között megtalálhatók festmények, díszes legyezők, lámpák, belső dekorációk, díszkertek, ruhatervezés, költemények, zenei kompozíciók és dalok. Ezek közül többet eladott a pénzalapok növelése és a jótékonysági célból.

Elmondta, hogy Ő sem volt mindig megvilágosodott. Ugyanolyan világi életet élt, mint bárki más, tapasztalatból ismeri problémáinkat, fejfájásainkat, szenvedélyeinket, vágyainkat és kétségeinket. Ám megismerhette a Buddhaság Mennyei Birodalmát, s tudja, hogyan lehet eljutni oda. Életének legfőbb célja, hogy segítsen bennünket az utazásunkon, a szenvedés és az öntudatlanság zűrzavaros állapotából, a Tökéletes Isten Megismeréséhez, a Mennyei Üdvösséghez és az Abszolút Tisztaságához. Ha készen álltok, vár titeket, hogy hazavezethessen!

Az érdeklődők számára szociális és kulturális hátterüknek megfelelően különféle előadásokat tart, legyen a hallgatóság keresztény, mohamedán, buddhista vagy taoista, stb. Beszél angolul, franciául, németül, kínaiul és au lac nyelven. Szívesen látjuk a beavatáson mindazokat, akik szeretnék megtanulni és gyakorolni Ching Hai Legfelsőbb Mesterrel a Quan Yin Módszert. Előadásai, valamint a beavatás ingyenes.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok