Közvetlen Kapcsolat Istennel

belső fény és hang meditációval

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Hong Kong, 1989. július 8.
(eredetileg kínaiul)

Kérdés: Manapság rengeteg vallásos szekta van a világon. Honnan tudjuk, hogy melyik fog elvezetni minket az Igazsághoz?

Mester: Csak akkor fogod megtalálni az Igazságot, ha találtál egy Megvilágosodott Mestert. A gond nem a vallásos szektákkal van. Mindegyikük jó, de legjobb egy Megvilágosodott Mestert találni. [Taps] Sok vallásos út létezett az ősi Indiában, de miért követték az emberek Shakyamuni Buddhát? Azért, mert egy Megvilágosodott Mester volt. A spirituális gyakorlásban a tanításomat követve nem kell megváltoztatnod a vallásos hitedet. A katolikusok továbbra is hihetnek Jézus Krisztusban és Istenben; a buddhisták továbbra is hihetnek a legmagasabb Buddhában, aki úgyszintén Isten. A legmagasabb Isten az a legmagasabb Buddha; az egyetlen különbség az a név, ahogy mi ismerjük őket. Mindössze a belső Legfelsőbb Erőben kell hinnünk; semmit sem kell megváltoztatnunk.

* * * * *

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Costa Rica, 1990. december 16.
(eredetileg angolul)

Ha mindenki valóban gyakorolja azt, amit a Biblia vagy a buddhista szútra tanít, akkor soha nem fognak vitatkozni egymással, minden vallás boldogan kijön a másikkal, és ugyanabban a templomban ünnepel. A pápa el fog jönni a szentélybe, a szerzetesek el fognak menni a templomba, és nem lesz semmi gond.

Csak egyetlen vallás van - az pedig Isten, a szeretet, és a megértés vallása. Csak egyetlen templom, egyetlen szentély van - az pedig a megvilágosodás szentélye. Gyere el ebbe a szentélybe, és akkor ismerni fogjuk a világ összes vallását.

* * * * *

A rejtett és nyilvános utak

 

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Hong Kong, 1989. július 8.
(eredetileg kínaiul)

K: A spirituális gyakorlásban mi a különbség a rejtett, ezoterikus és a nyilvános utak között?

M: Először is, a spirituális gyakorlás csak akkor lesz tökéletes, ha magába foglalja a rejtett és nyilvános aspektusokat is. Azonban a legtöbb ember nem gyakorolja a rejtett utat, mert nem talált rá a vonalra, vagy nem találkozott egy Megvilágosodás Mesterrel, aki át tudja adni a módszert. Ezért a nyilvános utat választják, amit nyíltan tanítanak, és amit a magatartás, vagy az erkölcsi normák megváltoztatása nélkül lehet követni. A nyílt út gyakorlóinak tekintik azokat, akik a Buddha szobrot imádják, és a szentélyekben piros borítékokat ajánlanak fel (bennük adománnyal), bár ők néha disznót vágnak. Akik a rejtett, ezoterikus gyakorlásnak szentelik magukat, azoknak emelkedett erkölcsi normákkal kell bírniuk, szigorúan be kell tartaniuk a szabályokat, és sok titkos módszert kell ismerniük, amelyek az idők során átadódtak. De a legnehezebb dolog egy olyan Megvilágosodott Mestert találni, aki elsajátította a világi nyelvet meghaladó, rejtett módszert. Csak akkor adhatja át nekünk a módszert, ha végzett a láthatatlan tanítások ezen iskolájában, és magáévá tette az igazi módszert, amit "sem leírni, sem megnevezni nem lehet".

A nyilvános úton a gyakorlóknak sok szentírást kell tanulmányozniuk, és a végzés előtt sok buddhista kifejezést kell megtanulniuk. Tudniuk kell, hogy mit jelent a Buddha, a Mahayana, vagy a Mahaprajnaparamita. Mindezeket meg kell tanulniuk és tudniuk kell, hogy tudjanak válaszolni az emberek kérdéseire. Csak ekkor taníthatják a nyilvános utat. A rejtett utat nehezebb gyakorolni, mert nincsenek megtanulandó szentírások. Az életeinken át tartó spirituális gyakorlásunkra támaszkodunk, az Igazság iránti erőteljes vágyódásunkra, valamint az őszinteségünkre, a szabályokra, és a szorgalmas gyakorlásra. Önmagunkra támaszkodunk addig, amíg megtaláljuk saját Megvilágosodott Mesterünket. Ezért a rejtett utat nagyon nehéz elvégezni. Shakyamuni Buddha a nyilvános és rejtett utakban is kiváló volt. Bármit tudott tanítani, és meg tudott magyarázni bármilyen szentírást, köztük a négy Védát is. Nem jelentett számára gondot, hogy Brahman hívőkkel vitázzon, vagy bárkivel, ha már itt tartunk. A rejtett tanokat is elsajátította, amelyeket nem lehet szavak útján átadni, vagy írásban kifejteni. Mivel végzett a láthatatlan tanítások ezen iskolájában, ezért ezeket át tudta adni azoknak, akik hittek Benne.

A két út között az a különbség, hogy nagyon kevés végez a rejtett úton, míg sokan végeznek a nyilvános úton. Azokat az átlagembereket is a nyilvános iskola végzőseinek tekintik, akik néhány évig egy buddhista intézményben tanulnak. Így akár közönséges gyakorlók is taníthatják és magyarázhatják a tömegeknek a Mahaprajnaparamita és a Nagyszerű Könyörület Mantra definícióját, vagy Amitabha Buddha eredetét, nevének jelentését, továbbá azt, hogy miért kellene ismételnünk az Ő nevét.

Ezzel szemben a rejtett út nagyon nehéz. Nincsenek szentírások, amikre támaszkodni lehet. Csak saját Isteni Természetünkre és bölcsességünkre támaszkodhatunk az út felfedezésében. Vágyakozunk és szorgalmasan gyakorolunk minden nap, míg azt teljesen el nem sajátítjuk. Csak akkor adhatjuk át az utat másoknak. Ez valóban nehéz, mert ez az igazi és láthatatlan szentírás, a Muni Gyöngy, saját láthatatlan tulajdonunk, amit csak láthatatlanul és csendben szerezhetünk meg. Még a Mester sem segíthet nekünk; ő csak irányíthat minket az úton. Nekünk kell erre áldoznunk a saját erőnket, és tudnunk kell, hogyan használjuk a Bölcsességünket.

* * * * *

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Taipei, Formosa, 1988. március 6.
(eredetileg kínaiul)

K: A buddhizmusban 84000 módszer van. A Gyémánt Szútra azt mondja, hogy az összes módszer a jóságot gyakorolja, és mind egyenlők. Azonban a Surangama Szútrában Buddha azt mondta, hogy a "Dharmát záró korszak" érző lényeinek a Quan Yin Módszert kellene gyakorolniuk. Ez azért van, mert a Quan Yin Módszer jobban megfelel az érző lényeknek?

M: Nemcsak, hogy jobban megfelel, hanem az érző lényeknek már eleve a Quan Yin Módszert kellene gyakorolniuk. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Azért születtünk meg emberként, hogy a Quan Yin Módszert gyakoroljuk, és ha ezt nem tesszük meg, akkor nem fogjuk felismerni, hogy mit kellene tennünk emberi életünk során. Elszalasztjuk ezt az értékes lehetőséget, mert hibázunk ennél a létfontosságú pontnál, és aztán elmegyünk valahová, hogy újra kezdjük a 84000 módszer gyakorlását. De amikor végül megérkezünk a végső módszer kapujába, és ismét megszületünk emberi lényként, vonakodunk attól, hogy megszabaduljunk a ragaszkodásainktól. Visszautasítjuk a gyakorlást még akkor is, amikor találkozunk a Megvilágosodott Mesterrel, és újra és újra vissza kell születnünk.

Az emberi lények azért születnek, hogy a Quan Yin Módszert gyakorolják; kötelességünk, hogy így tegyünk. Azért születtünk emberként, hogy elérjük a szentség állapotát és a nagyszerű Bölcsességet. Az a végső, legértékesebb és egyedüli esélyünk, hogy megszületünk emberként azzal a céllal, hogy elérjük ezt a nagyszerű Bölcsességet, és megszabaduljunk a többi 84000 módszertől, amelyek megkötik az érző lényeket. Azonban, mivel nem értjük meg ezt az igazságot, nem tudjuk, hogy emberként mit tegyünk. A Quan Yin Módszer gyakorlása után apránként megértjük, hogy miért születtünk meg emberként, és mi a célunk. Most talán szkeptikus vagy, de nem adsz nekem esélyt. Mivel megkérdezted, ezt el kell erről mondanom. A többi 84000 módszer haszontalan; csak megkötnek minket a három birodalmon belül. Áldott jutalmakat, hatalmat, és természetfeletti erőket adnak nekünk, de mégis megláncolnak minket a három birodalmon belül. A Quan Yin Módszer az egy szem, egyedüli módszer, ami a három világon túl fog vinni minket. Ez hihetetlen, és ezért ritkán hallunk róla.

* * * * *

A légzési gyakorlatok nem jelentik a végső módszert

 

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Harvard Egyetem, USA, 1991. február 24.
(eredetileg angolul)

Néhányan azt kérdezték, hogy tudnék-e tanítani nekik egy meditációs módszert, ami megállítja a légzést és a szívverést. Azt mondtam: "Nem kell annyira sietni. Várj egy kicsit. Amikor meghalsz, mindez meg fog történni." Nem kell ezt megtenni. Nem kell beleavatkoznunk a természet működésébe. Ez nem a megvilágosodás módja. Akkor azt kérdezték, hogy tanítanék-e nekik egy olyan meditációs módszert, ami megemeli a testük hőjét, hogy az olyan legyen, mint a szamádi lángja - a szamádi ereje a hő révén. Azt mondtam: "Nem kell, csak ugorj bele a sütőbe!"

Ez értelmetlen! Semmi köze a megvilágosodáshoz. Talán a Himalájában a mesterek és a gyakorlók számára nincs elég meleg, ezért gyakorolniuk kell azt, amit mi tumo hőnek nevezünk a hasi idegközpontból, hogy hőt termeljenek, és a hideg himalájai időjárásban felmelegítsék a testet. De itt van központi fűtésünk, van melegítőtest, minden van, és nincs rá szükségünk. És említettem egy példát a Buddhától. Egy ember jött a Buddhához, és azzal dicsekedett, hogy át tud menni a vízen, hogy elérje a másik partot. A Buddha megkérdezte: " Meddig gyakoroltál, mire ezt elérted?" Ő azt mondta: "Huszonöt évig." Mire a Buddha: "Miért kell erre időt és pénzt vesztegetni? Csak öt centet fizetek, és csónakkal átmehetek a folyón."

Ezek rossz elképzelések. Azért gyakorolunk, hogy magunkat megvilágosítsuk, hogy megtudjuk, mi egyebet tehetünk az emberiségért, hogy mi a kapcsolatunk a világegyetemmel, és hogyan tudunk felajánlani bármit a világegyetem számára, ami oly sokat ajánl fel a mi számunkra. Vagy hogyan szabaduljunk meg a szenvedéstől, és szabadítsuk meg magunkat a születés, halál, és reinkarnáció rabszolgaságából. De nem azért gyakorlunk, hogy felvágjunk vele. Nem kell a meleget vagy hideget fokozni. Nem kell a szívverést és a légzést megállítanunk. Ezek múlékony jelenségek, a természet munkája és működése. Nem zavartatjuk magunkat velük.

A Isteni Természet nem a légzésben van, nem a szívverésben, vagy nem a hasból jövő hőben. A Isteni Természet ezekben is benne van. De ezek az Isteni Természetnek csak kis aspektusai. Meg kellene találnunk az egészet, és akkor megértünk majd minden részletet. Nem kellene csak a részletekkel foglalkoznunk, és elfeledkeznünk az egészről. Úgyhogy meg kell változtatnunk a rossz elképzelést, hogy felemelhessük a szintünket, legalábbis az intellektuális szintünket, és többet megértsünk. Ha továbbra is ragaszkodunk ehhez az elképzeléshez vagy elnyűtt előítélethez, akkor nincs remény arra, hogy civilizáltabbak és intelligensebbek legyünk.

* * * * *

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Panama, 1991. január 28.
(eredetileg angolul)

Semmi kétség, amikor a Pranayamát gyakorlod, abból sok hasznod származik. Tán egészséges leszel, egy kicsit tovább élsz, esetleg varázserőid lesznek, vagy talán nyugodtabb leszel. Semmi sincs haszon nélkül. De a Pranayama önmagában sehová sem visz, mert örökké élünk a légzés nélkül. Amit mi életnek hívunk, annak nem szabad a testet jelentenie. Ha úgy gondolod, hogy a test az élet, akkor gyakorolj aszerint; a légzés csak a test számára és csak az átlagemberek esetében fontos. Sok embernek erre nincs szüksége. Olvastad Yogananda "Egy jógi önéletrajza" című könyvét? Mikor a Mestere szamádiban volt, még nem is lélegzett. Gondolod, hogy eltűnt a bölcsessége, amikor nem volt lélegzete? Hová tűnt a bölcsessége? Hogyan éri el a bölcsességet akkor, amikor nincs lélegzete, amivel a Pranayamát gyakorolhatná?

Sok embert ismerek, akik légzési módszerrel gyakorolnak. Nem a Pranayamával, hanem számolják a légvételeket. Sok, a légzéssel foglalkozó gyakorlás van, és olyan, amelyik a légzést összpontosítási módszerként használja. Ami az összpontosítást illeti, abban segít. Segít néhány embernek, de senkinek sem ajánlanám a használatát. Sok olyan módszer van, ami jobb, mint a mulandó légzésre támaszkodni. Edzened kell az elmédet, hogy önmagától koncentráljon, a lélek erejével, és ne támaszkodjon külső segítségre. Különben hogyan gyakorolnál, amikor balesetbe kerülsz, amikor elájulsz, amikor meghalsz, amikor beteg vagy, vagy amikor alszol, és nem vagy tudatában a légzésednek? Nem tudunk gyakorolni, csak amikor ébren vagyunk, vagy amikor tudatában vagyunk a légzésnek. Edzenünk kell, hogy folyton gyakoroljunk, 24 órán át, és ezt csak a lélekkel tudjuk megtenni.

Sok embert ismerek, akik a légzést addig a szintig gyakorolják, hogy megvannak légzés nélkül. És ezekkel a módszerekkel ez a legmagasabb. Ha valaki meg tudja állítani a légzését, gratulálnának neki, mert ez a legmagasabb, ameddig eljuthatnak. De amikor leállítják a légzést, ez azt jelenti, hogy a légzés végül is nem annyira fontos. Megélhetsz nélküle.

Valójában, ha megmondhatom nektek az igazat, a légzéshez nem kell hozzányúlni. Két áramlás van a testben: az egyiket mi életerőnek, vagy "shabd" áramlásnak hívjuk, a másikat pedig "motor" áramlásnak, vagy életáramlásnak. A shabd áramlás az, amelyik Istentől származik, ez rezeg mindenféle életben, akár lélegzik, akár nem, akár mozog, akár nem. A shabd az, amit hallunk. A másik áramlás pedig a motor áramlás, ami a meleggel, hideggel, az emésztő- és légzőrendszerrel törődik, és mindenféle dologgal, a légzést is beleértve. Ez már szabályozva van, és nem kellene foglalkoznunk vele. Nem kellene megrövidítenünk, megnyújtanunk, megállítanunk, vagy bármilyen módon ellenőriznünk, mert ezt a Legmagasabb Értelem teszi rendbe. Ha belebabrálunk ebbe a gépbe, tönkremehet. Amikor gond van vele, meg kellene javítanunk, vagy törődnünk kellene vele. Egyébként nem kellene foglalkoznunk vele, vagy esetleg rossz gombot nyomunk meg, és teljesen tönkremegy.

* * * * *

A Megváltó eljött!

 

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Kalifornia, USA, 1991. május 19.
(eredetileg angolul)

K: Mit gondolsz az Ótestamentumról és a zsidó vallásról?

M: Az jó. De ne várj a Megváltóra, kérlek, mert Ő minden korban eljön. Imádkozz, hogy felismerd a jelenkori Megváltót. Ne imádkozz és várj arra a Megváltóra, akire te vársz. Soha nem fog eljönni, ha úgy vársz rá, ahogy teszed. Mint amikor Jézus jött; ők szintén várták a Messiást, és megölték a kéznél lévőt. Mind ugyanazokat a buta dolgokat csináljuk.

Ez nem azt jelenti, hogy a zsidó vallás rossz, hanem mi vagyunk tudatlanok. Még Jézus is ígérte, hogy küld vigasztalókat. Ez azt jelenti, hogy miután Ő elment, valaki más fog jönni. Valaki, aki megvigasztalhat minket. Ami azt jelenti, hogy valaki, aki egyenlő Vele. De kétezer évvel később még mindig várunk. Sok Megváltó jött és távozott, mi pedig még mindig itt vagyunk, és várunk arra, amelyik az égből jön. Soha nem fog eljönni, ha így várunk rá.

Azt halljuk, hogy Jézus újra meg fog jelenni. Mit gondoltok, hogyan fog jönni? - Szárnyakkal, szakállal, vagy a kereszttel, hogy mi majd felismerjük? Hogyan fogjuk felismerni Őt, ha valaha is eljön? Még azt sem tudjuk, hogyan nézett ki Jézus. Nem voltunk ott; vagy talán ott voltunk, de az kétezer évvel ezelőtt volt, és kinek van manapság ilyen jó memóriája? [Nevetés]

Jézus eljön, de nem külsőségekben, hanem lélekben. Jézus bárkihez eljöhet, aki elég fogékony, és aki a megfelelő ajtót nyitja ki, hogy beengedje Őt. Akkor olyanokká válunk, mint Jézus, vagy mint az Atya. Akkor, abban a pillanatban Jézus ismét visszajött. Ő egyfolytában visszajön; amikor csak készen állunk rá, Ő jön. Akármelyik Mesteren keresztül jön, aki képes befogadni Őt, az Ő mindenható erejét. Az az ember szintén Jézus. Talán eltérő a frizura, vagy magas sarkú a cipő, de Ő akkor is Jézus. [Nevetés és taps.]

* * * * *

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Sydney, Ausztrália, 1993. március 17.
(eredetileg angolul)

K: Hiszel-e abban, hogy a világmindenség legfőbb Megváltója - Jézus, Isten egyszülött fia - azt mondta: "Én vagyok az út, az Igazság, és az élet. Senki sem jöhet az Atyához csak Én általam"; tehát senki nem léphet a mennyországba, Isten otthonába, csak Jézus által?

M: Igen, ez igaz. Minden Mester ezt mondta. "Jézus" az Ő testének a neve, "Krisztus" az Ő rangja. Minden Mesternek ezt a Krisztusi erőt kellene birtokolnia. Így ebben az értelemben Jézus soha nem halt meg. Jézus dolgozik minden mesteren keresztül, évszázadokon át, minden korban, azért, hogy felszabadítson és megvilágosítson minket, a tudatlanokat, akik még itt maradtak. Jézus egymaga nem világosíthat meg minket, ha Ő eltávozott. Persze egy bizonyos fokig igen, de mi emberek vagyunk. Nem tudunk Vele kapcsolatba kerülni, amikor Ő egy magasabb szférában van. Ezért szükség van egy fizikai Mesterre. De a Krisztusi erő bármelyik fizikai testben lévő Mesteren keresztül hat, aki abban az időben arra rendeltetett, vagy arra van kijelölve. Ezért amikor Jézus azt mondta, hogy Ő az egyetlen, és Ő az egyetlen út - akkor az abszolút igazságot mondta. De bármelyik Mester így cselekszik, amíg a Mester életben van.

Tudom, hogy a Bibliához való ragaszkodás gondot okoz. Ugyanez a helyzet sok buddhistánál. A Biblia és a szentírások a múlt mestereinek nagyszerű bizonyságtételei, de a mi intellektuális ragaszkodásunknak is kiváló buktatói. Tudom, hogy ez nagyon nehéz. Csak a legjobbat kívánhatom Neked, és csak türelmesen várhatok arra, amíg eljön az idő, amikor megérted. A Biblia csak krónika egy nagyszerű mesterről, aki megáldotta a Földünket. De mi van azokkal, akik Jézus előtt és Jézus után éltek? A Jézus utániak valószínűleg azt mondanák: "Rendben, halljuk az Ő nevét és ez megvált minket." De millió és billió évvel Jézus előtt nem volt senki, aki megmentse őket? Hogy van ez? Az Atya annyira könyörtelen, hogy csak egy Fiút küld, és azt is csak egyszer? Ennyire fukar lehetne?

Ha Jézus tényleg megváltott mindnyájunkat, akkor tudnál-e nekem valóban válaszolni arra, hogy miért vagyunk még mindig tudatlanok? Sok mindent nem ismerünk, nem kerülhetünk kapcsolatba a mennyekkel. Néhányan igen. Amikor ők nagyon mélyen és őszintén imádkoznak Jézushoz, Ő valószínűleg megjelenik nekik, és tanítja őket, de nagyon keveseket. Nem jelenik meg mindannyiunknak. De a tanítványainknak megteszi, mert mi tudjuk, hogyan kerüljünk kapcsolatba Vele. Fel tudunk emelkedni az Ő szintjére, és közvetlenül kapjuk meg a tanításait. Én nem tanítok semmi ettől eltérőt. Ha szeretnéd látni Jézust és Istent, én csak segítek neked. Ha szeretnéd látni Buddhát, segíteni fogok, ez minden. De csak, ha hiszel benne, ahelyett, hogy egy nagyszerű mester korábbi történeteihez ragaszkodnál, amelyeknek a legtöbbjét nem is értjük.

* * * * *

Az Igazság az iszlám tanításokban

 

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Taipei, Formosa, 1988. március 6.
(eredetileg kínaiul)

Egy nagyon értelmes mondatra bukkantam a Koránban. Azt mondja: "Légy jó vendég a Földön. És élj nagyon gazdag életet." Az iszlám Koránnak ez a kijelentése nagy hatást gyakorolt rám. Általában azt gondoljuk, hogy csak a buddhizmus hangsúlyozza ennek a világnak a mulandóságát, amelyben élünk egy ideig, majd hamarosan eltávozunk. Nem tudunk arról, hogy a Korán megemlíti pontosan ugyanazt az elképzelést. Szóval, miért vitázunk még mindig olyan hevesen arról, hogy melyik vallás a jobb? Elolvassuk ezt az egyetlen mondatot, és nagyon értelmesnek találjuk. Rövid, de tökéletes! Amíg itt vagyunk, nagyon értelmes életet kellene élnünk, ami szabad és tartalmas.

A Korán is említi a Hangot. A Mesterük, Mohamed említi, és a tanítványai is. Amikor a fuvola hangját hallották, a bölcsességük kinyílt, és mindent tudtak. Nagyon lazává, boldoggá, szabaddá, és megszabadulttá váltak! Nem a külvilági fuvola hangjáról beszéltek. Mi, Quan Yin gyakorlók tudjuk, hogy ez egy magasabb szintre történő hivatkozás. De ha mi tegyük fel mohamedánok vagyunk, és nem hallottuk belül a fuvola hangját, akkor nem érthetjük meg, hogy miről beszél a Korán.

A Bibliában Jézus Krisztus azt mondja: "Hallgass a szélre. Nem tudod, hogy honnan jön a szél, és hová megy!" Ez a hang jelképezi a mindenütt jelenlévő jelleget. Amikor halljuk ezt a mindenütt jelenlévő, Mennyei hangot, akkor a Mindenütt jelenlévő (Tathagata) egy részét érzékeljük. Egy másik rész az Ő fénye; erről sem tudjuk, hogy honnan jön, és hová megy. Ez a fény is egy mindenütt jelenlévő jelleg. Mindenütt jelenlévőnek lenni azt jelenti, hogy nem tudjuk, honnan jön, és hová megy.

A Mindenütt jelenlévő (Tathagata) megfigyelése nem azt jelenti, hogy ténylegesen látnunk kell valakit - Amitabha Buddhát, vagy Shakyamuni Buddhát. Az igaz, hogy Shakyamuni Buddha "Tathagatának" nevezte saját magát, de azt is elmagyarázta, hogy Ő csak az ujj, amelyik az Igazságra mutat. A Tathagata egy belső élmény, a mindenütt jelenlévőség jellege. Amikor megfigyeljük a Mindenütt jelenlévő jelleget, a bölcsességünk kinyílik, a karmánk teljesen eltűnik, teljesen szabadok vagyunk, és képesek vagyunk megérteni az Egyetemes Rendszert és az egész Teremtés titkát. Végül fel fogjuk ismerni, hogy milyen valóban egynek lenni a Teremtéssel. Ismerni fogjuk Lao-Ce szintjét, és tényleg dicsérhetjük Őt. Azért, mert akkor ugyanabban az élményben van részünk, és tanúskodhatunk a kijelentése mögött álló igazságról, miszerint "Minden Teremtés egy"!

* * * * *

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Surabaya, Indonézia, 1993. március 1.
(eredetileg angolul)

K: Ha egy mohamedán vegetáriánussá válik. De az ő vallásukban úgy értik, hogy minden évben áldozatot kellene bemutatniuk.

M: A felajánlás. A felajánlás nem jelent áldozatot. Valójában néha rossz a fordítás. Például néhányan közülük félreértik a Mester tanítását. Egyáltalán, egyetlen Mester sem akar semmilyen vért! Minek? Miféle Mester az, aki az élő lények véréért szolgál? El tudod hinni? Megtennéd ezt, még akkor is, ha nem vagy mester?

Amit valaki más már megölt, azt talán megeszed. De arra kérni, hogy te magad öld meg a csirkét vagy a kecskét, erre nem lennél képes. Hogyan fogadná el valaha is a Mester, hogy a tanítvány ilyen véres dolgot csináljon? Ez csak egy félreértés. Elmondom, hogy miért. Például minden Mester azt mondja, hogy fel kell ajánlanod neki minden tulajdonodat. A Bhagavad Gita azt mondja: "Adj nekem mindent; egyedül rám emlékezz; csak engem szeress; add meg magad, csak nekem, és rajtam kívül senkinek; mindenedet add nekem: az életedet, a családodat, a vagyonodat, mindent adj nekem." De elvett-e Krishna valaha is egy fillért Ardzsunától, akár szüksége volt rá, akár nem? Nem, soha nem vett el! Tehát ez csak egy mondás a Mestertől. "Add nekem az ökrödet, add nekem a kocsidat, add nekem a kecskéidet, add nekem az aranyadat, add nekem a feleségedet, a gyerekeidet; mindent adj nekem. Én törődni fogok velük." De soha nem nyúlt hozzájuk.

Ez csak lélekben van, hogy a Mester lábainál mindent felajánlasz az odaadás és megadás jeleként, a Mesterben való hit és bizalom jeleként, az egó nélküliség jeleként: "nekem semmim sincs, én magam sem, minden a Mesteré." Így most, évszázadokkal, évezredekkel később, az emberek ezt másképp fordították le: az első bárányból, az első mindenből meg kell tenned az első áldozatot. Ki akarna ilyen véres áldozatot? El tudod hinni csak egy emberi lényről - ne is beszéljünk a Mesterről -, átlagosan könyörületes tudattal, hogy ő valaha is, saját maga, megölne egy kecskét, meginná a vérét, bármit megenne belőle, és boldog lenne? - Nagyon ritkán! Manapság az emberek csak fizetnek érte a piacon, és nem látják a gyilkolást és a szenvedést. Ugyanúgy veszik meg, mint egy darab csokoládét, és anélkül eszik meg, hogy az állat szenvedéséből túl sokat éreznének. De ha véres áldozatot követel egy Mester, egy úgynevezett Mester, akiben minden lény iránt szeretet van, azt te elhinnéd? Senki nem hinné el!

* * * * *

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Párizs, Franciaország, 1993. április 25.
(eredetileg franciául és angolul)

K: Ez a kérdés a szentírásokkal kapcsolatos: igen gyakran kételkedem a Bibliában és a Koránban. A Biblia azt mondja: "Én egy féltékeny Isten vagyok", Jézus pedig azt mondta: "Nem a béke, hanem a háború miatt jöttem ide." A Korán azt mondja, hogy háborúzhatunk, és sok feleségünk lehet. Ezek tévedések?

M: Azt mondom neked, hogy kövesd az Öt szabályt: ne ölj, nincs szexuális félrelépés, vegetáriánus étrenden élj, ne lopj, nincs szerencsejáték. És ez nagyon egyszerű az életed szempontjából; csak kövesd ezt, és meditálj két és fél órát. Bármilyen egyéb könyvet olvasol, azokért nem vagyok felelős.

De ha ők már például mohamedánok, persze nem mondom nekik, hogy változtassák meg az életüket. Például, ha már a hagyományaiknak megfelelően tíz feleségük van, mielőtt engem megismernek, mondjam nekik azt, hogy váljanak el a feleségeiktől? Harmóniában vannak egymással; a tíz feleség együtt él, és senkinek sem ártanak.

Nem azért vagyunk itt, hogy megváltoztassuk a világot, hanem azért, hogy önmagunkat változtassuk meg. Ha a mohamedánok ilyenek, hagyjuk őket békén. És most nem kell nekik többé "faire la guerre"(francia: háborúzni); nem kell többé háborúzniuk, ezért követhetnek engem. Ha háborús hangulatban akarnának maradni, akkor a köreinken kívül maradhatnak.

Nemcsak a mohamedánok háborúznak, hanem a keresztények és a buddhisták is, meg mindenki más, mert félreértik a származásuk tanítását. Buddha soha nem háborúzott, de néhány buddhista háborúzik. Krisztus nem mondta, hogy háborúzni jött. Azt értette ezen, hogy nem békével jött, hanem karddal. Azt mondta, hogy a fiút az atya ellen küldené, stb. Azt értette ezen, hogy a karmikus kötelékek szét lesznek vágva; hogy Ő a bölcsesség kardjával jött; hogy még az összes családi kötelékhez való ragaszkodás is olyan lesz, mintha nem létezne. Ezért, még ha az apa hisz is a húsevésben, a fiú vegetáriánus lesz. Ha például azelőtt a családtagok egy nagyon korlátozott szeretet által kötődtek és ragaszkodtak egymáshoz, a beavatás után csak úgy fogják szeretni egymást, mint ahogy bármelyik másik beavatottat - mind testvérek. Ezt így értette.

És ahogy tudod is, ugyanez történik a csoportunkon belül is. Ha a szülők a szülői hatalmukat arra használják, hogy a gyerekeket húsevésre kényszerítsék, ők azt akkor sem fogják megenni. Vagyis ez egyféle "ellenszegülés a szülőkkel". Ez esetben ez így van. De Krisztus soha nem hirdetett háborút. Ezért mondta azt, hogy "add meg Cézárnak azt, ami a Cézáré." És amikor keresztre feszítették, nem küzdött ellene, habár megtehette volna. Sok tanítvány támogatta őt, azt akarták, hogy Ő legyen a zsidók királya, de Ő ezt nem akarta. Azt mondta: "Az én királyságom nem ezen a Földön van." Tehát láthatod, Krisztus a béke embere volt. A háború, amiről beszélt, az egy lélekben folyó háború, amit mi, a tanítványok vívunk a Maya illúziójával, a Maya trükkjeivel és csapdáival, a Mayának, a sötétség királyának erejével szemben, ami megkötve tart minket - ez ellen küzdünk.

Általában nem szeretem az intellektuális vitát, de megértem, hogy te új vagy, ezért mindent megteszek, hogy lejöjjek, és veled tartsak. Egyébként utálom a vitát és az intellektuális birkózást. Nos, a Korán szerint az emberek küzdhetnek, nem háborúzhatnak, de megvédhetik magukat. Figyelembe kell venned a kort és a körülményeket, amelyben Mohamed próféta találta magát, és a saját tanítványait is. Üldözték őket, mert akkoriban nem sokan értették meg, hogy mi is egy élő Mester. Ugyanezen okból Jézust megölték, a Buddhát pedig rágalmazták és megpróbálták megölni.

Ugyanez manapság is megtörténik. Néhányan engem is rágalmaznak, és a félreértés miatt sok gondot okoznak. Nem szánnak időt arra, hogy tanulmányozzák azt, amit tanítani akarok. Csak kiragadnak egy vagy két mondatot, ami talán tévesen van nyomtatva, vagy félreértelmezik, vagy csak hallották, amit mások mondanak, és megpróbálnak gondot okozni. De ez csak nagyon kevés ahhoz a jó többséghez képest, amilyen te magad is vagy, tehát ez nem gond.

De Mohamed próféta életében ez borzalmas volt. Mindenütt követték és üldözték őket, ezért meg kellett védeniük önmagukat. És a háború következményeként sok feleséggel összeházasodtak. Mivel sok férfi meghalt az ütközetben, hátrahagyva sok elhagyott özvegyet és árvát, így a Próféta vagy a vezető azt mondta: "Vegyétek magatokhoz, és törődjetek a gyengével és az árvával. Úgy szeressétek őket, mint a saját feleségeteket, vagy a saját gyermekeiteket." Persze! De ennek nem kell mindig fizikainak lenni.

Például néha egy beavatott társunk férje meghal, vagy valami történik, vagy a feleség hal meg, a gyerekek pedig itt maradnak, és akkor mi is befogadjuk őket egy másik beavatott házába, és törődünk velük. De ennek nem kell fizikai kapcsolatnak lennie; csak úgy törődnek velük, mint a testvérekkel, mint a saját gyermekeikkel, férjükkel, vagy feleségükkel. Ezért a Próféta azt mondta: "Ha sok feleséget viszel a házadba, akkor egyenlően kell bánnod velük." Ilyen körülmények között sokat vehetsz a házadba. Például, ha a feleségednek adsz egy ékszerkollekciót, akkor képesnek kell lenned arra, hogy ugyanazt megadd a másiknak. Akkor a karjaidba veheted, és gondozhatod őket.

Ez pont olyan, mint napjaink társadalombiztosítási rendszere - nagyon civilizált. Ha örökbe akarsz fogadni egy gyereket, akkor ki kell jelentened a kormány felé, hogy van-e elég pénzed a bankban, és mekkora vagyonod van, hogy lássák, vajon tudsz-e törődni a gyerekkel. Látod, ez nagyon civilizált volt, bár abban az időben nem volt biztosítási törvény. A mohamedánok ilyenek. Így, ha tényleg tanulmányozni akarunk egy vallásos szentírást, akkor utána kellene járnunk, amíg abszolút semmi kétségünk nem marad. De ha csak kiragadunk egy vagy két mondatot, és azt mondjuk: "Ez nem jó. A mohamedánok nem jók." Akkor előítéleteink lesznek.

* * * * *

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai
Párizs, Franciaország, 1993. április 24.
(eredetileg franciául)

K: A tanításod összeegyeztethető az iszlámmal?

M: Igen, miért ne? Az iszlám azt tanítja, hogy legyünk jó vendégek a Földön, és hogy meg kell találnunk a Mennyországot, amíg élünk. Én ugyanezt ajánlom. Azt mondom nektek, hogy tiszteljétek az Öt Szabályt, ami nemességet, bölcsességet, és békét nyújt nekünk a Földön. Felajánlom nektek az Utat is, Isten azonnali felfedezésére. Ezért a mi Utunk minden jó vallással összeegyeztethető.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok