Közvetlen Kapcsolat Istennel

belső fény és hang meditációval

 

*Megjegyzés: Ez a cikk azoknak szól, akik úgy érzik,
hogy még nagyobb védelemre van szükségük, talán saját maguk részére.

Ching Hai Legfelsőbb Mester
Hsihu központ, Formosa
1990. február 25.
(eredetileg kínaiul)

Gyakran azt gondoljuk, hogy a parfüm illata csodálatos ezen a világon. De valójában nem az! A folyamat csak számos kis mikroorganizmus felszívása az orrunkba. Akik parfümöt használnak, azok csak számtalan bonyolult lényt szívnak fel önmagukba. A személyiségünk így válhat bonyolulttá. (Ez olyan, mint amikor sokan élnek ugyanabban a házban.) Ezt okozhatja a parfüm illata, vagy néhány csodálatos dolog.

Talán nem tudjátok, hogy árthat ne-künk a külső világ, és azok, akik szép külső-vel rendelkeznek. Minden alkalommal, amikor valamilyen illatot érzünk, nem számít, hogy az tőlünk vagy másoktól származik-e, az ki fog váltani egy gondolatot - tekintet nélkül arra, hogy vajon tudtunk-e róla, hogy volt ilyenfajta gondolatunk, vagy nem. Minden, amit a hat érzékünkön keresztül felszívunk, az valami-lyen gondolatot fog gerjeszteni bennünk, és a legtöbb gondolat a földi világból alacsony szintű. A bennünk lévő alacsony szintű gon-dolatok azután kapcsolatba kerülnek a körü-löttünk lévő alacsony szintű lényekkel.

Olyan ez, mint az elektromos hullámok. Ha továbbítódik, akkor valaki át fogja venni. Olyan ez, mintha a lények jelzéseket külde-nének, mi pedig befogadnánk azokat. Ha ugyanazt a csatornát nyitjuk ki, akkor ez be-megy a lényünkbe. Mint amikor van egy rá-diónk és a rádióállomás 24 órán keresztül közvetít. Ha kikapcsoljuk, akkor nem tudjuk hallgatni. Amint bekapcsoljuk, újra tudjuk fog-ni az adást.

Bármi, ami a hat érzékhez tartozik - akár a látvány, a hang vagy az ízlelés -, az vonzani fogja a figyelmünket. Azután az agyunk gondolatokat fog gyártani. A jó jót vonz, a rossz pedig rosszat. Nem számít, hogy a legtöbbjük jó-e vagy rossz, az még mindig a három világ lényeitől származik. A gondolataink sok lénnyel vannak összefüg-gésben, amelyek viszont vonzzák azokat. Ve-gyük például a kártyásokat. Ők azokat az asztrális lényeket vonzzák, akik szeretnek kártyázni. Akik szeretnek alkoholt inni, azok pedig azokat a lelkeket vonzzák, akik inni szeretnek, így a helyzet rosszabbodik és nem tudják abbahagyni. Ugyanez a helyzet a kár-tyásokkal. Habár bűntudatuk van, tudják, hogy ez nem jó a számukra és abba akarják hagyni, de nem tudják. Azért, mert azok a lát-hatatlan lények erősebbek, mint mi. Nekik nincs fizikai testük, így könnyebb ellenőrizni-ük minket. Minél erősebb ellenőrzés alatt ál-lunk, annál több lényt vonzunk. Sehogy sem tudjuk legyőzni őket saját magunk, így gyen-gébbekké válunk. A testünket használják evésre, ivásra és szórakozásra.

Tehát jobb, ha nem használunk semmi-lyen parfümöt. Szerzetesek és apácák szá-mára ezért van egy olyan szabály, hogy nem szabad szépíteni magukat parfümökkel vagy kozmetikumokkal. Ez az oka. Nem arról van szó, hogy minden szabály régimódi és nem felel meg a mi korunknak. Nem! Minden alka-lommal, amikor érezzük ezeket az illatokat, az a vágyainkat fogja gerjeszteni. Ez az, amit nagyon sok életen keresztül megtanultunk. Például egy jó parfüm egy gyönyörű nőt je-lent, amely aztán kapcsolódik a nemi vággyal összefüggő vágyainkhoz. Így váratlanul kinyí-lik a tudatalatti elménk. A hasonlóságok vonzzák egymást! A kinyílt elménk ezért von-zani fogja azokat a lényeket, akiknek hason-lóak a vágyaik.

Néhány embernek különösen erősek a vágyai. Akik szeretnek kártyázni vagy szeretik a nőket, azok haláluk után ilyen szintre men-nek. A hasonló vággyal rendelkező lelkek együtt élnek. Jobban bátorítani fogják egy-mást, így a vágyaik erősebbek lesznek, és ezért nehéz elhagyni azokat. Amikor kinyitjuk a bennünk lévő gondolatok némely csatorná-ját, még ha csak gondolunk is erre, akkor ezek a lények gyorsan besettenkednek. Ha ez egy illat, az orron keresztül jönnek be. Ha szerelmes dalok, a fülön keresztül jönnek. Ha szexuális képek, a szemen keresztül jönnek. Ha szerettek jó ételeket enni, akkor a szájon keresztül fognak bejönni. Ezért van egy mon-dásunk: "Ígérd meg, hogy megszabadítod ezt a számos lényt."

Minden nap számtalan láthatatlan lényt szívunk fel magunkba. Bejönnek, megszállják a lényünk egy részét, és ellenőriznek minket. Ha szeretünk enni, egyre többet és többet szeretnénk majd enni. Ha szeretünk kártyáz-ni, akkor többet szeretnénk majd kártyázni. Ugyanez a helyzet a kábítószerekkel. Mindez azért van, mert ellenőriznek és arra késztet-nek minket, hogy egyre többet akarjunk, és erősítik a vágyainkat.

Ezek a lények először létrehozzák bennünk a fővárosukat, aztán a közigazgatási osztályt, a belügyi és a külügyi minisztériu-mot, stb. Fokozatosan fejlődnek és terjednek bennünk (nevet a közönség), végül egy egész kormányt hoznak létre, ami teljes mértékben az ellenőrzése alatt tart minket. Ha ezek mind különböző kormányok lesznek a lényünk kü-lönböző részeiben, akkor az ezekből a külső országokból jövő erő fog ellenőrizni minket. Akkor többé nem leszel saját magad, elveszí-ted önmagad! Egyre jobban elidegenülünk önmagunktól, hiszen nem tudjuk ellenőrizni önmagunkat, hanem a vágyaink ellenőriznek minket!

Az összes lénynek a vágyai bennünk élnek, ellenőrizve a jogainkat. Mindenki kap egy részt belőlünk és ellenőrzi azt. Akkor tel-jesen elakadunk. Néhányan pénzt akarnak, néhányan ételt és italt, néhányan házasodni és szórakozni akarnak, néhányan kártyázni akarnak, mindenfajta vágyakat. Néhány em-bernek mindene van! Ez az oka.

Amikor beavatottak vagytok, mindentől megszabadultok! Én mindezeket visszakül-döm. Azt mondom: "Jó utat! Menjetek el in-nen!" (A Mester és a közönség nevet.) "Ez nem a ti helyetek!" (A közönség tapsol.) De ha gonoszabbak és hitványabbak, akkor néha ellenkezni fognak. A rosszindulatú emberek-hez hasonlóan nem értik meg a törvényt. Né-ha láttok bűnözőket, akik megverik a rendőrö-ket.

Ehhez hasonlóan, habár én képvise-lem az Igazságot és a magasabb szinteket, és hallgatniuk kellene rám, de a gonosz lé-nyek néha nem ezt teszik. Felbőszíti őket, hogy elvettem a jó dolgaikat és így nincs semmijük, amit élvezhetnének. Néhányan még meg is támadnak, mert ragaszkodnak ahhoz, amijük volt. Ezért néha hatással van-nak rám és fáradt vagyok. Tudjátok, hogy el-fáradtok, amikor megtámadnak titeket. Ugyanaz a helyzet, amikor engem támadnak meg. Nem tudnak megtámadni titeket, ezért ellenem fordulnak, amiért beleavatkozom a dolgaitokba. Ez történik, amikor egy megvilá-gosodott Mester elveszi az emberek karmáját.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok